A weboldal használatának feltételei

A Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „mi” vagy „Topp-Mix”) e dokumentum keretében (a dokumentumban hivatkozott dokumentumokkal együttesen) kívánjuk Önt tájékoztatni a Topp-Mix weboldalak beleértve az általunk kezelt közösségi média oldalakt is (Facebook, Twitter, stb.) (továbbiakban „Weboldal”) Ön általi használatának feltételeiről, akár vendégként, akár regisztrált felhasználóként. Az „Ön” kifejezés a Weboldalt használó bármely személyt jelenti. Kérjük, hogy a Weboldal használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa át ezeket a feltételeket. A Weboldal használatával Ön jelzi, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket, valamint azok kötelező erejét Önre nézve. Amennyiben nem fogadja el ezeket a használati feltételeket, kérjük, tartózkodjon a Weboldal használatától.

 

A Weboldalhoz való hozzáférés

A Weboldalhoz való hozzáférés időszakos alapon engedélyezett, és fenntartjuk a jogot a Weboldalon kínált szolgáltatás előzetes értesítés nélküli visszavonására vagy módosítására (lásd lejjebb). Semmilyen esetben nem tartozunk felelősséggel, ha a Weboldal bármikor, bármilyen időtartamon át nem elérhető.

Időnként a hozzáférést a Weboldal bizonyos részeire, a teljes Weboldalra, vagy a regisztrált felhasználókra korlátozhatjuk.

Amennyiben Ön felhasználóazonosító kód, jelszó vagy bármely egyéb információ használatát választja vagy azzal ellátjuk Önt a biztonsági eljárásaink részeként, akkor az ilyen információt bizalmasként kell kezelnie és azt nem fedheti fel harmadik fél előtt. Jogunkban áll bármikor letiltani bármely felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, akár Ön választotta azt, akár mi rendeltük azt Önhöz, amennyiben a megítélésünk szerint Ön nem teljesítette jelen használati feltételek bármely rendelkezését.

 

Szellemi tulajdonjogok

Mi vagyunk a Weboldalra és az azon közzétett anyagokra vonatkozó minden szellemi tulajdonjog tulajdonosai vagy engedélyesei. Az ilyen munkák szerzői jogi és egyezmények által biztosított védelem alatt állnak a világ minden részén. Minden ilyen jogot fenntartunk.

A Weboldalon található anyagok semmilyen része nem használható fel kereskedelmi célokra a tőlünk vagy licencadóinktól származó engedély nélkül.

A Weboldalról bármely oldalról csak saját használatra nyomtatható ki egy példány vagy tölthetők le kivonatok, és felhívhatja az Ön szervezeténél dolgozó más személyek figyelmét a Weboldalon közzétett anyagra.

Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött papíralapú vagy digitális példányok tartalmát, és a kapcsolódó szövegtől elkülönítve nem használhat fel semmilyen illusztrációt, fényképet, video- vagy hangfelvételt vagy bármely grafikát.

A Weboldalon található anyag szerzőjeként betöltött állapotunkat (és az azonosított közreműködők hasonló szerzői állapotát) mindig fel kell tüntetni.

 

Hozzájárulás

A Topp-Mix hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal - nem terjesztési szándékkal - történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Topp-Mix írásbeli hozzájárulása szükséges.

A szabályzat szempontjából terjesztésnek minősül a lap többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala.

A Weboldal egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel.

 

A közzétett információkra való hagyatkozás

A Weboldalon közzétett anyagok nem minősülnek megbízható tanácsadásnak. Ennélfogva kizárunk az ilyen anyagokra való hagyatkozásból fakadó minden felelősséget.

 

A Weboldal rendszeresen változik

A Weboldal rendszeres frissítésére törekszünk, és a tartalmat bármikor módosíthatjuk. Szükség esetén felfüggeszthetjük a hozzáférést a Weboldalhoz, vagy határozatlan időre bezárhatjuk a Weboldalt. Bármely adott időpontban előfordulhat, hogy a Weboldalon található valamely anyag elavult, és nem vagyunk kötelesek az ilyen anyagok frissítésére.

 

Az általunk vállalt felelősség

A Weboldalon közzétett anyagokat azok pontosságára vonatkozó mindennemű garancia, feltétel vagy jótállás nélkül tesszük közzé. A törvények által megengedett mértékben mi vagy a velünk kapcsolatban lévő harmadik felek ezennel kifejezetten kizárunk:

Minden egyéb, esetlegesen bennefoglalt feltételt, jótállást vagy egyéb feltételt.

Bármilyen felelősséget bármely felhasználó által a Weboldallal, a Weboldal, az ahhoz kapcsolódó bármely weboldal és azon közzétett anyagok használatával, használatára való képtelenséggel kapcsolatban, vagy használatának eredményeképpen tapasztalt közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

 

jövedelem vagy bevétel csökkenése;

üzletvesztés;

nyereség vagy szerződések elvesztése;

tervezett megtakarítások el nem érése;

adatvesztés;

vállalati hírnév romlása;

elvesztegetett vezetőségi vagy irodai idő;

sérülés vagy haláleset

 

akár szerződésen kívüli károkozással (beleértve a gondatlanságot), szerződésszegéssel vagy egyéb módon okozták, még abban az esetben is, ha az előre látható volt.

Ez nem vonatkozik azon felelősségünkre, amely az alkalmazandó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy korlátozható.

 

Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Topp-Mix Hungaryy Kft.-t minden felelősség, veszteség, követelés és kiadás alól, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat és költségeket is, amely a Weboldal használatára vonatkozó feltételek Ön általi megszegésével kapcsolatos.

 

Információk Önről és az Ön által a Weboldalon tett látogatásokról

Az Adatvédelmi Nyilatkozat a Weboldalon megosztott minden személyes adatra vagy anyagra kiterjed.

Adatvédelmi Nyilatkozat: https://1x2.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Cookie használat: https://1x2.hu/cookie-policy-eu/

 

Visszajelzés

Az Ön által a Weboldalon közzétett vagy azon keresztül elküldött bármely adat, hozzászólás vagy anyag – beleértve az emaileket, facebook üzeneteket és visszajelzési adatokat, mint például kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat vagy hasonló tartalmakat – nem bizalmasnak és nem saját tulajdonban lévőnek minősül. A Topp-Mix semminemű kötelezettséggel nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy figyelembe vegye az ilyen visszajelzéseket, valamint a visszajelzéseket szabadon reprodukálhatja, felhasználhatja, közzéteheti, kiállíthatja, feltüntetheti, módosíthatja, azokból származékos anyagokat hozhat létre, továbbá terjesztheti azokat mások számára mindennemű korlátozás nélkül.

Továbbá, a Topp-Mix szabadon felhasználhat az ilyen visszajelzésben szereplő bármely ötletet, elméletet, know-how-t vagy technikát bármilyen célra, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen visszajelzést magában foglaló, arra építő termékek kifejlesztését, gyártását és értékesítését. Ön nem tüntethet fel vagy továbbíthat a Weboldalra semmilyen visszajelzést,

amely fenyegető, becsületsértő, obszcén, nem helyénvaló, lázító, sértő, pornográf, becsmérlő, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, vészjósló, botrányos, izgató, istenkáromló, a bizalmat sértő, az adatvédelmet sértő, vagy kellemetlenséget okozhat;

amely tekintetében nem szerezte meg az összes szükséges engedélyt és/vagy jóváhagyást; vagy

amely olyan viselkedést képez vagy bátorít, amely bűncselekménynek minősül, polgárjogi felelősséget von maga után, vagy egyéb módon ellenkezik a törvényekkel vagy sérti bármely harmadik fél jogait, Magyarországon vagy a világ bármely más országában.

 

 

Vírusok, hacker-támadások és egyéb kihágások

Nem élhet vissza a Weboldallal, arra tudatosan vírusokat, trójai-programokat, féregprogramokat, logikai bombákat vagy egyéb rosszindulatú vagy technológiai szempontból káros anyagot bejuttatva. Nem kísérelheti meg, hogy a Weboldal, a Weboldal tárolására szolgáló kiszolgáló vagy a Weboldalhoz kapcsolódó bármely kiszolgáló, számítógép vagy adatbázis felett jogosulatlan irányítást szerezzen. Nem támadhatja meg a Weboldalt többek között, de nem kizárólagosan szolgáltatás-megtagadási támadáson vagy elosztott szolgáltatás-megtagadási támadáson keresztül.

Nem tartozunk felelősséggel semmilyen, a Weboldal Ön általi használatából vagy a Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódó bármely egyéb weboldalon elhelyezett tartalom letöltéséből származó veszteségért vagy kárért, amelyet elosztott szolgáltatás-megtagadási támadás, vírusok vagy egy technológiailag káros anyagok okoznak, és amelyek hatással lehetnek az Ön számítógépes berendezésére, számítógépes programjaira, adataira vagy egyéb saját tulajdonú anyagaira.

 

Hivatkozás a Weboldalra

Önnek lehetősége van arra, hogy a kezdőlapunkra vagy egyéb nyilvános oldalunkra mutató hivatkozást helyezzen el, feltéve, hogy azt tisztességes és jogszerű módon teszi, és azzal nem okoz kárt a hírnevünkben vagy nem használja ki azt, de a hivatkozás nem helyezheti el oly módon, hogy az valamilyen formában való együttműködésre, jóváhagyásra vagy támogatásra utaljon a részünkről, ahol ezekről nincs szó.

Nem hozhat létre hivatkozást olyan weboldalról, amely nem az Ön tulajdonában van.

A Weboldal nem jelenhet meg egy másik oldalon keretbe foglalva (iframe). Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozások létrehozására vonatkozó engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

Amennyiben a Weboldalon található anyagot a fentiekben bemutatottaktól eltérő módon kívánja felhasználni, kérését írja meg az alábbi címre: [email protected].

 

Hivatkozások a Weboldalról

A Weboldal más oldalakra és erőforrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, ezeket a hivatkozásokat csak tájékoztatási céllal adjuk meg. Az ilyen oldalak és erőforrások felett nem rendelkezünk irányítással, és azokért vagy az Ön általi használatukból esetlegesen fakadó bármely veszteségért vagy kártért nem vállalunk semminemű felelősséget.

 

A használati feltételeink változása

Ezeket a feltételeket bármikor felülvizsgálhatjuk az oldal módosításával. Kérjük, hogy időnként ellenőrizze ennek az oldalnak a tartalmát, hogy értesüljön az általunk esetlegesen tett változtatásokról. A jelen feltételekben foglalt egyes rendelkezéseket felülírhatják a Weboldal egyéb helyein közzétett rendelkezések vagy értesítések.

 

Joghatóság és alkalmazandó törvény

A weboldal kizárólag magyarországi felhasználók számára készült. A Topp-Mix nem tesz arra irányuló kijelentést, hogy a weboldalon található anyagok és információk Magyarországon kívül megfelelőek vagy elérhetőek.

Ön a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

 

Kapcsolat

Amennyiben valamilyen aggálya van a Weboldalon megjelenő valamely tartalommal kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése, kérése, észrevétele van a jelen használati feltételekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címre küldött e-mail üzenetben: [email protected] vagy az alábbi címre küldött hagyományos levélben: Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11.

 

Köszönjük, hogy ellátogatott a weboldalunkra.

AKTUÁLIS PRÉMIUM CSOPORT AJÁNLATUNK

Prémium csoportok

Előfizetés

Megéri velünk hosszútávon tervezned! A forradalmian új tippszűrési rendszerünknek köszönhetően tőlünk valóban a lehető legprecízebb sportesemény előrejelzéseket kapod! Ráadásul minél tovább veszed igénybe a Prémium szolgáltatásunkat annál nagyobb kedvezményben részesülsz! Egy 135 napos rendelés esetén akár egy komplett bankroll maradhat a zsebedben! Sportfogadási tippek szakértőktől! Legyél hatékony és spórolj velünk!


Kettő Prémium csoport vásárlása esetén, 15% kedvezményt biztosítunk!

Három vagy több Prémium csoport vásárlása esetén, 25% kedvezményt biztosítunk!

PÉNZMÁGNES EXTRA
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Garantáltan játszható papíron!
ACE
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 3-6 tenisz tipp!
 • Szilárd megbízható Prémium tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
 • Merőben új sportfogadási stratégia!
TIME-OUT
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Szelvény ötlet!
 • Naponta 2-4 tipp!
 • Foci és asztalitenisz!
 • Garantáltan játszható papíron!
PÉNZMÁGNES
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatalmas potenciál!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Kizárólag Asztalitenisz tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BLUE CHIP
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Naponta 3-8 tipp!
 • Mérsékelt kockázat vállalás!
 • Nyereség orientáció!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
BÁZIS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • A megfelelő alap, amire építhetsz!
 • Naponta 6-8 tipp!
 • Szilárd megbízható fogadási tippek!
 • Egyedi tippszűrési rendszer!
BIG BOSS
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • Nagyfőnök tippek!
 • Naponta 5-10 tipp!
 • Rekord nyeremények a célkeresztben!
 • Nyereség orientáció!
 • 2.00 - 25.00 közötti oddsok!
INDEX
PRÉMIUM CSOMAG
24.990 Ft-tól
 • 45 - 90 - 135 napos tagság!
 • Hatékonysági biztosíték!
 • Naponta 6 komplett szelvény!
 • Páratlan, specifikus variáció!
 • Akár 6 nyertes szelvény naponta!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKItt találsz minket
Topp-Mix Hungary Információ-technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Magyarország

7851 Drávaszabolcs Dráva utca 11.
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!
KAPCSOLATElérhetőségeink
Keress minket bizalommal!
WEBOLDALFontos információk
A weboldal nem foglalkozik online és tiltott szerencsejáték-szervezéssel és/vagy azokban való részvételre való felhívással sem. Azaz az oldalon nincs sportfogadás, kizárólag tippek adása történik.


Az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

IRODÁNKHol találsz minket
https://1x2.hu/wp-content/uploads/2019/08/4e1524fb-img-footer-map-hu.png
NE MARADJ LEKövess minket
Ne maradj le a legfrissebb információkról, híreinkről és ingyenes sportfogadási tippjeinkről! Kövess minket közösségi oldalainkon!

A weboldal használatának feltételei - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

A weboldal használatának feltételei - 1x2.hu - Tippmix tippek

Szerencsejátékban kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt!

  A túlzásba vitt szerencsejáték káros, szenvedélybetegség kialakulásához vezethet! Úgy érzed, hogy segítségre van szükséged? Tudj meg többet!

©Topp-Mix Hungary Kft.

0
Kosár
1x2.hu